Algemene voorwaarden

De hierna genoemde algemene voorwaarden beheren de omgang tussen de klant en de webshop van Geoclothing. Elk bezoek van en eventuele verkoop via deze webshop veronderstellen de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden door de klant. Geoclothing behoudt ten allen tijde het recht om de op deze webshop vermelde voorwaarden aan te passen.

Toepassing

2.1 Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Indien u online een bestelling plaatst; accepteert u een verkoopscontract met Geocothing  en de daaraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden.

Identiteit van de ondernemer

Geoclothing is een onderdeel van Art & Graphics

Art & Graphics

Bredestraat 184

2580 Putte

België

tel :+32 15 76 13 67

BTW : BE 0630 453 577

www.geoclothing.be

Beschrijvingen en foto's op www.geoclothing.be

4.1 Geoclothing levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze imspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de vertrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze site onbeschikbaar zou zijn zal Geoclothing de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

4.2 De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en de kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierbij ook een rol spelen.

4.3 Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

4.4 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde aangepast of ingetrokken worden door Geoclothing. Geoclothing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Prijzen

5.1 De prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze geconsulteerd worden op de website of voor de geldigheidsperiode - indien deze vermeld is. De prijzen vermeld op www.geoclothing.be zijn uitgedrukt in euro, inclusief 21% BTW. Transporkosten worden vastgesteld op basis van de tarieven van onze transport partner Bpost. Geoclothing  behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. Alle op de site vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele zetfouten.

Levering

6.1 De klant kan vrij kiezen om de goederen na afspraak af te halen op onze zetel of op een event waar Geoclothing aanwezig is of ze te laten leveren mits betaling van de verzendkosten.

6.2 Transportkosten van pakjes binnen België en Nederland worden vastgesteld op basis van de tarieven van onze transportpartner Bpost.

6.3 Levering is enkel mogelijk in België en Nederland.

6.4 Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 4 - 5 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde levertermijnen zijn louter indicatief. 

6.5 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Geoclothing kenbaar heeft gemaakt.

6.6 Indien de goederen niet op voorraad zijn, zal Geoclothing de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De klant wordt opnieuw gecontacteerd wanneer de goederen terug op voorraad zijn.

6.7 Vanaf het ogenblik dat Geoclothing de betaling van de bestelling ontvangt, ontstaat er een verkoopsovereenkomst tussen Geoclothing en de klant.

6.8 Alle op deze internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.9 Voor het verzenden worden alle artikelen door ons gecontroleerd. Wij zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de 48u te controleren en ons op de hoogte te brengen van enige schade of gebreken. Dit kan via mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi de transportverpakking nooit weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendigen dienen steeds in overleg te gebeuren.

6.10 Geoclothing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal tijdens het verzenden via Bpack. Ieder pakje verstuurd met Bpack is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Inden de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot Bpost met vermelding van deze unieke barcode.

Online aankopen

 7.1 De klant heeft de mogelijkheid om gepersonaliseerde artikelen aan te kopen uit het assortiment van Geoclothing.

7.2 De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Geoclothing

7.3 De klant heeft de keuze tussen volgende betaalmethodes : iDealk, Pay Pall, Master Card, bankoverschrijving, Maestro, Bankcontact, Visa, Belfius betaalknop, KBC betaalknop.

Herroepingsrecht

8.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Geoclothing.

8.2 De klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na sluiting van de overeenkomst.

8.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of via e-mail) Geoclothing op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

8.4 De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing heeft herroepen aan Geoclothing heeft meegedeeld terugzenden of overhandigen aan Geoclothing.

8.5 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

8.6 De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bedoeld zijn. Deze geld onder andere voor : kledij voorzien van een trackable code, kledij voorzien van opdrukken waarin een trackable code verwerkt zit, ontwerpen aangemaakt of aangepast naar wens van de klant, opdruk van teamnaam

Overmacht

9.1 Geoclothing is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen nagekomen worden ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Geoclothing alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden duidelijk als overmacht.

11.3 Geoclothing behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomt zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Geoclothing gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Betwistingen

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Geoclothing en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Mechelen kennis.