Privacyverklaring

Geoclothing draagt zorg voor uw privacy en handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet.

Lees deze verklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

1. Veiligheid

Geoclothing verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzameld.

De gegevens die door u via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door u gevraagde informatie te kunnen leveren en om u nieuwsbrief(en) te sturen.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Geoclothing deze gegevens mag bewaren en verwerkten voor bovengenoemde doeleinden.

3. Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderdt. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

4. Recht van aanpassing en verbetering

Conforms de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aan vraag aan Geoclothing gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen om de gegevens te corrigeren welke onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

5. Wijzigingen

Geoclothing behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 18 februari 2017.